Barion Pixel

Kosár tartalma

A kosárban összesen 0 tétel van
Fizetendő:
Az összeg az ÁFA-t tartalmazza
Kosár Megrendelem  

Adatvédelmi tájékoztató

 1. Az IngatlanNeked Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76 fszt5., adószám: 29155240-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-381253, képviseli: Havas János ügyvezető), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) online oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezésével kapcsolatban kezeli a megrendelők (továbbiakban: Megrendelő) személyes adatait, kizárólag az igénybe vett szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

  Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Megrendelő fent megjelölt tevékenységek végzésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

  Az adatkezelő címe: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76 fszt5

  Az adatkezelő elérhetősége: telefon: +36 30 870 0880

  E-mail: info@ingatlanneked.hu

  Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

  Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a fenti tevékenységek vonatkozásában - külön nyilatkozattal - kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

  Az érintettek köre: szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő, hírlevélre feliratkozók

  Az adatgyűjtés célja:

  • online oktatási szolgáltatás nyújtása
  • szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó számlázás
  • hírlevél kiküldése

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkatársai és erre szerződött partnerei.

  Az adatkezelés időtartama: Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig kezeli. A hírlevélről történő leiratkozást követően 15 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

  Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Adatkezelő az Ügyféllel kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve a rendelkezésre álló személyes adatok alapján a Megrendelőről profilt nem alkot.

  Adatkezeléssel összefüggésben a Megrendelőt megillető jogok:
  A Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését. A Megrendelő kérésére, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli a Megrendelő személyes adatait vagy korlátozza azok kezelését.


  A Megrendelő meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.
  A Megrendelő jogosult visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.
  Hírlevél tekintetében külön leiratkozási lehetőség van minden esetben a hírlevél alján található leiratkozás link használatával.

  Az Adatkezelő a fentiek tekintetében benyújtott kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

  Megrendelő a jogait a következő módokon érvényesítheti:
  Adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail üzenet útján, továbbá Adatkezelő telefonos elérhetőségén.

  Ha a Megrendelő nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
  A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

  Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.  Tisztelettel,

  IngatlanNeked Kft.

.

Biztos vagy benne?